Rozbiórki i wyburzenia

  • Rozbiórki i wyburzenia metodą tradycyjną,
  • Demontaż i utylizacja odpadów niebezpiecznych (azbest, eternit),
  • Kruszenie gruzu i betonu kruszarką szczękową,
  • Rozbiórki wraz z cięciem lub demontażem konstrukcji stalowych – ręcznie i mechanicznie,
  • Sprzedaż kruszywa betonowego,
  • Sprzedaż materiałów porozbiórkowych,
  • Sprzedaż stali porozbiórkowej.